ΑΣΤΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. Από το Blogger.
RSS

Πώς μπορεί η Περιφέρεια να δράσει σχετικά με τις επικίνδυνες κοίτες των υπογειοποιημένων ρεμάτων της Αθήνας; (εικόνες-ντοκουμέντα)

TΕΧΝΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜAΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒAΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟYΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟYΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ.

 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ)

Μέρος του υδρογραφικού δικτύου του λεκανοπεδίου (κόκκινο: καλυμμένες κοίτες)

Τα ρέματα του λεκανοπεδίου της Αθήνας καλύπτονται σταδιακά από το 1840 μέχρι σήμερα.  Ιδιαίτερα οι κοίτες που εγκιβωτίστηκαν από τον 19ο αιώνα μέχρι και τις δεκαετίες 1960-70 παρουσιάζουν σε αρκετές θέσεις προβλήματα και βλάβες (εισροές ακαθάρτων, φθορές, αστοχίες, εμφράξεις), που είτε είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον είτε επηρεάζουν τις ομαλές συνθήκες ροής των αγωγών. Δεδομένου του σημαντικότατου ρόλου που κατέχει το δίκτυο των καλυμμένων ρεμάτων του λεκανοπεδίου στην αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που ανήκουν στις αντίστοιχες υδρολογικές λεκάνες, η διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης των δυσπρόσιτων και αθέατων υπόγειων τμημάτων και η καταγραφή των τύπων και των διαστάσεων των διατομών τους, οπωσδήποτε έχει προληπτικό χαρακτήρα που σχετίζεται με την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Με βάση τις εικόνες που έχουν καταγραφεί σε έργα που εκτελέστηκαν μέσα σε καλυμμένες κοίτες ρεμάτων, κατά την τελευταία δεκαετία, τα προβληματικά σημεία είναι αρκετά και χρήζουν καταγραφής. Η καταγραφή αυτή σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και  με την αποτροπή κινδύνων που μπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε δυσλειτουργία των υπόγειων αγωγών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, αλλά και από ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες των παλαιών δομικών στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν καθίζηση στην επιφάνεια, όπως η κοίτη του Ιλισού στον Ταύρο που παραμένει κατεστραμμένη και επικίνδυνη από το 2018, και μετά από κάθε καταιγίδα φθείρεται περισσότερο.

Επικίνδυνο νεροφάγωμα και αστοχία πλευρικού τοιχίου στην κοίτη του Ιλισού (Ταύρος)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS