ΑΣΤΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. Από το Blogger.
RSS

Αρχαία Κόρινθος: Το υπόγειο δίκτυο πίσω απ' την κρήνη Πειρήνη!


Επιστροφή στις αρχαίες σήραγγες υδραγωγείων (αρχαία Κόρινθος), με μια εξερεύνηση ελέγχου στα "άδυτα" της πηγής Πειρήνης εντός του αρχαιολογικού χώρου, η οποία αποκαλύπτει μέρος του εντυπωσιακού υπόγειου δικτύου που εκτείνεται πίσω από το σημερινό μνημείο, και είναι ελάχιστα (έως καθόλου) γνωστό στο ευρύ κοινό, παρ' όλο που έχει χαρτογραφηθεί και χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν. 

Πίσω από τη γνωστή κρήνη της αρχαίας Κορίνθου εκτείνεται ένα αρχαιότατο σύστημα υπόγειων σηράγγων, οι οποίες την τροφοδοτούσαν μαζεύοντας το νερό των βροχών μέσω του υπεδάφους (υδρομάστευση). Οι διακλαδώσεις του υδραγωγείου αποτελούν ένα μεγάλου εύρους δίκτυο ύδρευσης, που ακόμα και σήμερα μεταφέρει νερό προς τις μεγάλες δεξαμενές της Πειρήνης. Ο τοπικός θρύλος θέλει την υπόγεια διαδρομή να φτάνει μέχρι το κάστρο του Ακροκόρινθου, κάτι που έχει διαπιστωθεί όμως ότι δεν ισχύει, και που -ούτως ή άλλως- τεχνικά δεν στέκει, καθώς η υπόγεια δίοδος θα έπρεπε να ανέρχεται σχεδόν κατακόρυφα για πολλές δεκάδες μέτρα για να πλησιάσει την κορυφή του βράχου του Ακροκόρινθου, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, από όσο μας ενημέρωσαν, έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και δοκιμή με χρωματισμό του νερού της Άνω Πειρήνης στον Ακροκόρινθο (πηγή με την οποία υποτίθεται ότι συνδέεται) η οποία φυσικά δεν επιβεβαίωσε την εμμονή του θρύλου.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS