ΑΣΤΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. Από το Blogger.
RSS

Αρχαία Κόρινθος: Το υπόγειο δίκτυο πίσω απ' την κρήνη Πειρήνη!


Επιστροφή στις αρχαίες σήραγγες υδραγωγείων (αρχαία Κόρινθος), με μια εξερεύνηση ελέγχου στα "άδυτα" της πηγής Πειρήνης εντός του αρχαιολογικού χώρου, η οποία αποκαλύπτει μέρος του εντυπωσιακού υπόγειου δικτύου που εκτείνεται πίσω από το σημερινό μνημείο, και είναι ελάχιστα (έως καθόλου) γνωστό στο ευρύ κοινό, παρ' όλο που έχει χαρτογραφηθεί και χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν. 

Πίσω από τη γνωστή κρήνη της αρχαίας Κορίνθου εκτείνεται ένα αρχαιότατο σύστημα υπόγειων σηράγγων, οι οποίες την τροφοδοτούσαν μαζεύοντας το νερό των βροχών μέσω του υπεδάφους (υδρομάστευση). Οι διακλαδώσεις του υδραγωγείου αποτελούν ένα μεγάλου εύρους δίκτυο ύδρευσης, που ακόμα και σήμερα μεταφέρει νερό προς τις μεγάλες δεξαμενές της Πειρήνης. Ο τοπικός θρύλος θέλει την υπόγεια διαδρομή να φτάνει μέχρι το κάστρο του Ακροκόρινθου, κάτι που έχει διαπιστωθεί όμως ότι δεν ισχύει, και που -ούτως ή άλλως- τεχνικά δεν στέκει, καθώς η υπόγεια δίοδος θα έπρεπε να ανέρχεται σχεδόν κατακόρυφα για πολλές δεκάδες μέτρα για να πλησιάσει την κορυφή του βράχου του Ακροκόρινθου, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, από όσο μας ενημέρωσαν, έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και δοκιμή με χρωματισμό του νερού της Άνω Πειρήνης στον Ακροκόρινθο (πηγή με την οποία υποτίθεται ότι συνδέεται) η οποία φυσικά δεν επιβεβαίωσε την εμμονή του θρύλου.Η κρήνη Πειρήνη μέσα στα χρόνια

Η Πειρήνη, όπως φαίνεται σήμερα εξωτερικά

Εξωτερικός ανοικτός αγωγός μεταφοράς

Είσοδος (Ζ) στο υπόγειο δίκτυο, στη δεξιά πλευρά των 6 αψίδων της όψης

Η στοά συνεχίζει προς τα μέσα και συναντάει τις υπόλοιπες

Η αυλή της κρήνης και οι 6 αψίδες της σε κάτοψη

Τα εξωτερικά υπόγεια τμήματα της κρήνης (λεκάνες, δεξαμενές)
Παρακάτω παρουσιάζεται μια σειρά φωτογραφιών που έχουν ληφθεί μέσα στις αψίδες, αλλά και πίσω από αυτές, όπου βρίσκονται οι 4 μεγάλες δεξαμενές που γεμίζουν (οι δύο μόνο περιέχουν σήμερα νερό) από την υπόγεια στοά που διέρχεται ακριβώς από πίσω τους. 


Η είσοδος προς τις δύο πρώτες δεξαμενές που δεν περιέχουν νερό

Δεξαμενή 1


Άνοιγμα για την εισροή του νερού (επικοινωνεί με τη στοά από πίσω) Δεξαμενή 2Το δίκτυο υπογείων στοών του υδραγωγείου
Χαρτογράφηση του δικτύου. Με κόκκινο, το μικρό τμήμα που διανύσαμε (ΑΒΓΔΕ). Ο κλάδος ΓΕ διέρχεται πίσω από τις δεξαμενές και τις τροφοδοτεί 

Αριστερά από τις 6 αψίδες βρίσκεται το σημείο (Α) από όπου εισχωρήσαμε

Σημείο Α (είσοδος)

Η σήραγγα που ανοίγεται πίσω από την παλιά καγκελόπορτα

Όλο το μήκος διατρέχεται από έναν σωλήνα

Εδώ μαζευόταν το νερό κάποτε;
Στα αριστερά βρίσκεται η διακλάδωση Β

Διακλάδωση Β

Συνεχίζουμε ευθεία στον κεντρικό κλάδο (ΑΔ)

Στα δεξιά μας συναντάμε τη στοά ΓΕ που τροφοδοτεί τις δεξαμενές

Η είσοδος της στοάς (Γ)

Προχωράμε στο εσωτερικό της στοάςΣυναντάμε στα δεξιά μας δύο εσοχές με οπή...

...από τις οποίες γέμιζαν οι δύο πρώτες δεξαμενές (σήμερα κενές)

Εδώ η στοά τέμνει κάθετα τις δύο επόμενες δεξαμενές, οι οποίες είναι μεγαλύτερου μήκους και γεμάτες με νερό που προέρχεται από την άλλη πλευρά

Επίσης στρίβει και αριστερά, περικυκλώνοντας τις δύο μεγάλες δεξαμενές

Στρίβουμε δεξιά και βρισκόμαστε πίσω ακριβώς από τις 2 μεγάλες δεξαμενές


Το νερό που έρχεται αντίθετα με εμάς γεμίζει τις δεξαμενές μέσω των οπώνΦωτογραφία από την οπή της μιας μεγάλης δεξαμενής (φαίνεται φως)

H στοά συνεχίζει διαγράφοντας ένα δεξιόστροφο "S"

Γεωργία ΜπουρμπούληΚαταλήγει με μεγαλύτερη διατομή στο σημείο Ε (βλ. χάρτη)

Αριστερά, πίσω από το φράγμα (εισροή νερού), βρίσκεται η συνέχεια των υπογείων διαδρομών, στις οποίες μπορεί κανείς να βρεθεί μόνο από το σημείο Δ

Δεξιά, υπάρχει άλλη διακλάδωση, στο βάθος της οποίας φαίνεται το φως της εξόδου (Ζ)

Στη συνέχεια επιστρέψαμε στο Γ και προχωρήσαμε στην κύρια στοά προς το σημείο Δ

Φτάνουμε στο σημείο Δ, όπου βλέπουμε μπροστά μας δύο διακλαδώσεις

Στο Δ υπάρχει και πηγάδι. Η συνέχεια στα αριστερά απαιτεί την υπερπήδηση τοίχου που λειτουργεί ως φράγμα. 

Ακριβώς κάτω από το κλειστό πηγάδι (οι στοές βρίσκονται σε μικρό βάθος)

Η συνέχεια από το ίδιο σημείο προς τα δεξιά (προς Ε) απαιτεί επίσης υπέρβαση

Αντίθετη λήψη: αριστερά η στοά προς το Ε, δεξιά προς τα Γ,Β,Α (είσοδος)

Τελικά πήραμε τον δρόμο της επιστροφής προς το σημείο της εισόδου μας (Α), για να επιστρέψουμε μελλοντικά περισσότερο οργανωμένοι

Η καγκελόπορτα (Α) από το εσωτερικό

Έξοδος
Η εξερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του αρχαιολογικού χώρου, και πρόκειται να συνεχιστεί μελλοντικά, με σκοπό να ελεγχθεί η κατάσταση όλων των στοών του δικτύου.

Η οθωμανική κρήνη στους πρόποδες του Ακροκόρινθου 
Κοντά στον αρχαιολογικό χώρο, στον δρόμο που οδηγεί προς το κάστρο του Ακροκόρινθου υπάρχει η παρακάτω κρήνη με μια οθωμανική επιγραφή στην όψη της. Μας φάνηκε ότι πρέπει να τροφοδοτείται και αυτή από υπόγεια υδρομαστευτική σήραγγα, όπως προκύπτει από μια ματιά στο πίσω μέρος της... Η συγκεκριμένη "πηγη" βέβαια δεν μοιάζει να συνδέεται με το προηγούμενο δίκτυο της Πειρήνης, τουλάχιστον σήμερα. Πλησίον της, εξάλλου, υπάρχουν και σύγχρονες υδρευτικές εγκαταστάσεις (δεξαμενές).Προφανώς, η σύνδεση της σήραγγας στον θάλαμο της κρήνης

Η οθωμανική επιγραφή. Η όψη ομοιάζει με δεκάδες κρήνες της ίδιας εποχής 

Στο πλάι, υπάρχει μια χαμηλή πόρτα προς το εσωτερικό

Σε κάποια σημεία της κατασκευής διακρίνονται εντοιχισμένα αρχαία μέλη  Δυστυχώς, σήμερα δεν έχει διατηρηθεί η παλιά πρόσβαση προς τη σήραγγα τροφοδοσίας, όπως φανερώνουν και οι παραπάνω φωτογραφίες, παρά μόνο έχει μεταφερθεί το νερό της -μέσω σωλήνα- μπροστά, στη βρύση της κρήνης, από όπου διατίθεται κανονικά στους περαστικούς. 

Κείμενο: Παναγιώτης Δευτεραίος
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Δευτεραίος, Γεωργία Μπουρμπούλη
Δραστηριότητα: αστική σπηλαιολογία (urban speleology)
Συμμετείχαν: Γεωργία Μπουρμπούλη, Παναγιώτης Δευτεραίος
Πληροφορίες: Λήφθηκαν από ενημερωτικές πινακίδες του αρχαιολογικού χώρου

Πηγή: ΑΣΤΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

1 σχόλια:

olygirtos είπε...

πολυ καλο !

Δημοσίευση σχολίου